Kleine vogeltjes

winterkoning tekening kleurpotlood 20x20 cm

winterkoning
tekening kleurpotlood 13×13 cm

goudhaan kleurpotlood 20x20 cm

goudhaan
kleurpotlood 13×13 cm
verkocht

 

roodborst, tekening kleurpotlood 20x20 cm

roodborst,
tekening kleurpotlood 20×20 cm

Winterkoning, tekening kleurpotlood

Winterkoning,
tekening kleurpotlood 20 x 20 cm
verkocht

Boomklever, kleurpotlood

Boomklever,
tekening kleurpotlood 20 x 20 cm

Staartmees tekening kleurpotlood 20 x 20 cm

Staartmees
tekening kleurpotlood 20 x 20 cm

Kuifmees tekening kleurpotlood 20 x 20 cm verkocht

Kuifmees
tekening kleurpotlood 13×13 cm
verkocht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanglijster, raamslachtoffertje, schets potlood

Zanglijster, raamslachtoffertje,
schets potlood

 

 

Pimpelmees, kleurpotlood

Pimpelmees,
tekening kleurpotlood 20 x 20 cm

 

 

 

 

goudhaantje

Goudhaantje
tekening kleurpotlood 11 x 18 cm
VERKOCHT

Boomklever tekening kleurpotlood 11 x 16 cm VERKOCHT

Boomklever
tekening kleurpotlood 11 x 16 cm
VERKOCHT

Fuut met kuikens, tekening kleurpotlood op gekleurd papier 20 x 28 cm

Fuut met kuikens,
tekening kleurpotlood op gekleurd papier 20 x 28 cm